Archief

Westland voert hondenbelasting opnieuw in

De gemeente Westland gaat vanaf 2012 de hondenbelasting opnieuw invoeren. Dit blijkt uit de Programmabegroting 2012-2015 die maandag is gepresenteerd. In 2008 was de hondenbelasting afgeschaft, maar de gemeente is nu van mening dat de belasting een handig instrument is bij verdere verbetering van de leefbaarheid van de gemeente.

Als ander argument geeft het college van B en W aan dat de financiële positie van de gemeente onder druk staat. Met de herinvoering van de belasting hoopt de gemeente die druk wat te verminderen. De opbrengst van de belasting wordt geraamd op € 335.000 in 2012 en vanaf 2013 structureel op € 385.000.

Een andere maatregel die de gemeente neemt om de financiele situatie te verbeteren, is een verhoging van de OZB-tarieven met 3,75 procent in plaats van met de eerder gedachte 2 procent inflatiecorrectie. Daarmee krijgt de gemeente € 400.000 euro extra in kas. Desondanks blijft de stijging van de gemiddelde woonlasten volgens het college per saldo onder het inflatiepercentage, omdat de afvalstoffenheffing lager zal uitvallen.

Ook de organisaties van evenementen met een commerciele karakter gaan de gevolgen van de bezuinigingen merken. Zij hoeven niet meer te rekenen op kosteloze faciliteiten van de gemeenten. Zij zullen voortaan een rekening ontvangen voor de geleverde diensten. De opbrengst hiervan wordt geraamd op structureel € 60.000 per jaar.

Categorieen:
Westland Algemeen