Archief

Arcade mag 'Triangelgeld' houden

De gemeente Westland zal niet het zogenoemde 'Triangelgeld' terugvorderen bij woningcorporatie Arcade. Dit heeft het college van B en W donderdag laten weten in de beantwoording van schriftelijke vragen die waren ingediend door de fractie van het CDA.

In die vragen was er op gewezen, dat de Stichting Westland Wonen (nu Arcade) in 2003 van de toenmalige gemeente De Lier een bedrag van € 250.000 heeft ontvangen voor participatie in nieuwbouw van een woonzorgcomplex voor De Triangel in De Lier.

Het college stelt nu, dat er daadwerkelijk een woonzorgcomplex is ontwikkeld en waarvoor in 2007 een bouwvergunning is verleend. De bouw is destijds echter niet doorgegaan, omdat de bouwkosten te hoog zouden zijn.

Inmiddels hebben enerzijds Arcade en anderzijds Triangel-eigenaar Pieter van Foreest elk hun eigen plan voor nieuwbouw getrokken. Volgens het college wordt daarmee uiteindelijk invulling gegeven aan de beoogde ontwikkeling van De Lier en daarom wordt het bedrag niet teruggevorderd.

Categorieen:
De Lier Westland Algemeen