Archief

Minder blij met Meldpunt Leefomgeving

De inwoners van het Westland zijn minder tevreden over het Meldpunt Leefomgeving dan in 2007. Kwam het eindoordeel vier jaar geleden uit op een rapportcijfer van 7,7, nu is dat gedaald naar een 7,2.

De gemeente gaat de komende tijd aan de slag met een aantal verbeterpunten. Zo wordt de vindbaarheid van de onderwerpen op de website aangepast. Bij het Meldpunt Leefomgeving kunnen de inwoners terecht over zwerfvuil, bestrating, groen en schades en vernielingen.

In 2007 was er volgens de melders in 84% van de gevallen actie ondernomen door de gemeente. Begin dit jaar bedroeg deze score 77,8%. Als er geen actie op een melding was ondernomen, kreeg de duidelijkheid van de uitleg vier jaar geleden het rapportcijfer 5,6 en nu een 4,1.

De informatievoorziening over de afhandeling van de melding werd in 2007 door 81% vande respondenten als 'positief tot zeer positief' ervaren. Dat percentage is gedaald naar 62%.

De animo om mee te doen aan het begin dit jaar gehouden onderzoek, waartoe ruim 800 melders waren aangeschreven, is met een respons van 55,8% exact 5 procentpunten gedaald ten opzichte van 2007.

Categorieen:
Westland Algemeen