Archief

Informatiepunt kernwinkelgebied 's-Gravenzande

Om belangstellenden op een makkelijke manier kennis te laten nemen van de plannen voor het kernwinkelgebied van 's-Gravenzande, opent de gemeente Westland komende vrijdag een informatiepunt. Dit wordt ingericht in een pand (nr. 32) in winkelcentrum De Koningswerf. Het informatiepunt is geopend op dinsdagen van 12.00 tot 16.00 uur en op vrijdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

In het informatiepunt kunnen omwonenden, ondernemers en geïnteresseerden de maquette, plattegronden en presentaties van het nieuwe plan 'Kernwinkelgebied 's-Gravenzande' bekijken. Vertegenwoordigers van de gemeente zijn aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

Het winkelcentrum van 's-Gravenzande is verouderd en verliest zijn aantrekkingskracht. Daarom wordt er door de gemeente een plan ontwikkeld om het bezoek aan dit centrum te stimuleren en zo de koopkracht te behouden.

Om dit te bereiken, moet het voorzieningenniveau worden verbeterd en moet het winkelaanbod worden vergroot en geconcentreerd. Verder moeten de leefbaarheid en kwaliteit van het centrum aantrekkelijker worden gemaakt, aldus de gemeente.