Archief

Geen 'moskee-discriminatie' in Hoogeland

De gemeente Westland hoeft geen moskee toe te staan in het bestemmingsplan Hoogeland in Naaldwijk. De gemeenteraad van Westland heeft zich niet bezondigd aan vooringenomenheid en/of discriminatie, aldus de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De vereniging Almouwahidin, die bij de entree van sportpark De Hoge Bomen een moskee wil bouwen, had bij de Raad van State beroep ingesteld. Daarbij werd er onder meer op gewezen, dat in het ontwerpplan het betrokken perceel de bestemming 'Maatschappelijk' met de aanduiding 'religie' had. Uiteindelijk is de bestemming 'Verkeer' geworden.

Volgens de raad waren er wél ruimtelijke bezwaren en kon de vereniging niet voorzien in het aanleggen van de benodigde parkeervoorzieningen. Daarnaast was er volgens de raad bij de omwonenden een gebrek aan draagkracht voor een gebedshuis. Dat de raad dit heeft betrokken bij zijn besluitvorming, betekent volgens de Raad van State geenszins dat er is gehandeld in strijd met het verbod van vooringenomenheid.

Verder is er ook geen sprake van discriminatie, omdat de gemeenteraad meteen een motie heeft aangenomen waarin het college van B en W is opgedragen om in overleg met de vereniging een nieuwe locatie voor de moskee te vinden.