Archief

Veel vragen over identiteitskaarten

Nadat de Hoge Raad vrijdag had uitgesproken, dat de Nederlandse identiteitskaart voortaan in beginsel gratis moet worden verstrekt, kwamen er bij de gemeente Maassluis al snel telefoontjes binnen. Ook maandag moesten hierover tientallen telefoontjes worden beantwoord, meldt de gemeente desgevraagd.

Een identiteitsbewijs kostte tot en met vrijdag € 43,85. Bij de gemeente Maassluis gaat het om een inkomstenpost van circa € 60.000 per jaar. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal Maassluizers dat jaarlijks een Nederlandse Identiteitskaart aanvraagt. De schadepost kan hoger gaan uitvallen, omdat nu misschien nog meer Maassluizers zo'n kaart zullen aanvragen.

Wie sinds oktober vorig jaar binnen zes weken na afgifte van zo'n kaart een bezwaar had ingediend tegen betaling van de leges, heeft recht op teruggave van dat bedrag. Maassluis houdt er rekening mee, dat zo'n € 10.000 zal moeten worden terugbetaald aan inwoners die genoemde kaart na 29 juli jl. hebben aangevraagd.

De gemeente Westland, die al op vrijdagavond haar maatregelen bekendmaakte, stelt zich vooralsnog op het standpunt, dat alleen bij tijdig ingediende of in te dienen bezwaren wordt terugbetaald. Westland loopt bij deze leges trouwens een bedrag van ruim twee ton op jaarbasis mis.

Bij de gemeente Midden-Delfland is er een bedrag van € 40.000 mee gemoeid. Mensen die na 29 juli een identiteitskaart hebben aangevraagd, kunnen de betaalde leges via een bezwaarschrift terugvorderen. Volgende week bekijkt het college van B en W of mensen ook zonder het indienen van een bezwaarschrift hun geld teruggestort krijgen.

Deelgemeente Hoek van Holland loopt door de uitspraak van de Hoge Raad € 28.000 aan inkomsten mis. Het was maandag nog niet bekend, hoe de gemeente Rotterdam hier verder mee om zal gaan.