Archief

Polenhotel wordt beter bereikbaar

Er komt een gecombineerd voet-fietspad om hotel Westland, het zogenaamde Polenhotel in Maasdijk, beter bereikbaar te maken. Het college van B en W van Westland heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen hiervoor een krediet beschikbaar te stellen.

Het hotel is per fiets of te voet slecht te bereiken. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties doordat de veelal Poolse werknemers over de autoweg moeten lopen of fietsen om bij het hotel te komen. De fractie van LPF Westland had in februari van dit jaar het college schriftelijk gevraagd maatregelen te nemen om de veiligheid te vergroten.

In juli antwoordde het college op de hoogte te zijn van de situatie en te onderzoeken of de oversteekplaats bij de inrit naar het hotel alsmede het voetgangerspad aan de overkant van de weg geschikt kunnen worden gemaakt voor een gecombineerd gebruik van voetgangers en fietsers. Voorwaarde is wel dat de verkeersveiligheid gegarandeerd blijft. Dat onderzoek heeft ertoe geleid dat er een voorstel naar de raad zal worden gestuurd.

Categorieen:
Maasdijk Westland Algemeen