Archief

'Gemeentehuis naar goedkope plek'

Bouw een nieuw gemeentehuis voor Westland op een goedkope locatie buiten het centrum van Naaldwijk. Een kleine dependance in het centrum kan dan dienst doen als baliefunctie. Dit is volgens VVD Westland een vrijwel unaniem gehoorde opvatting tijdens de zaterdag gehouden straatinterviews in Naaldwijk.

Gewapend met een notitieblok, waren de fractieleden van de VVD bij het begin van het nieuwe politieke seizoen de straat opgegaan, met als open vraag: Welke zaken moeten er in het Westland verbeterd worden?

Niet alleen een nieuw gemeentehuis blijft de gemoederen bezig houden, ook de veiligheid op straat, de bouw van betaalbare huizen voor jongeren en het ondersteunen van de voor de regio belangrijke tuinbouw zijn kwesties die volgens de bevolking meer aandacht verdienen.

"Het valt ons op, dat mensen bovengemiddeld positief zijn over de gemeente", aldus de VVD, die tevens meldt, dat veel ondervraagden zich ergeren aan scooters op het fietspad of de stoep. Een veel gehoorde klacht was ook, dat de politie haar prioriteiten verkeerd legt of onzichtbaar is in de wijken.