Archief

Delfland dicht scheuren Duifpolder

Het Hoogheemraadschap van Delfland start dinsdag met herstelwerkzaamheden van een veendijk in de Duifpolder (Midden-Delfland) om verzakking van de dijk te voorkomen. Tijdens een recente inspectie hebben dijkinspecteurs over een lengte van 350 meter diverse scheuren aangetroffen.

Veendijken zijn gevoelig zijn voor uitdroging en kunnen daardoor krimpen. Hierdoor kunnen er scheuren of verzakkingen ontstaan die invloed hebben op de stevigheid van de dijk. Delfland controleert op dit moment wekelijks droogtegevoelige dijken in het gebied.

Om ervoor te zorgen dat de polder veilig blijft, voert Delfland herstelwerkzaamheden uit. Deze werkzaamheden worden handmatig uitgevoerd. De scheuren worden open gemaakt en gevuld met teelaarde. Daarna worden ze besproeid met water, zodat de aarde naar beneden kan zakken in de scheuren.