Archief

Onbegrip over toekomst Triangel

Zorginstelling Pieter van Foreest en woningcorporatie Arcade kunnen niet tot samenwerking komen als het gaat om de nieuwbouw van verzorgingshuis De Triangel in De Lier. De raadsfractie van LPF Westland heeft hierover dinsdagavond haar afkeuring laten blijken tijdens een informatiebijeenkomst.

"Het is natuurlijk schandalig dat twee instellingen die ten dienste zouden moeten staan van de Westlandse burger niet tot een gedegen samenwerkingsplan kunnen komen in De Lier", aldus de LPF.

Tijdens de bijeenkomst kwamen tevens de vragen van de LPF aan de orde inzake de op handen zijnde tijdelijke verhuizing van de bewoners van De Triangel naar de Witte Brug te Poeldijk. De stichting Pieter van Foreest heeft toegezegd de ongerustheid onder de Triangelbewoners serieus te nemen en zwaar mee te laten wegen in eventuele vervolgplannen.