Archief

GBW: Eigen woningzoekenden eerst

De raadsfractie van GemeenteBelang Westland (GBW) vindt het de hoogste tijd, dat inwoners van het Westland weer een voorkeurspositie verkrijgen bij toewijzing van woningen in de sociale huursector. Wellicht zou dit nog extra bevorderd kunnen worden door de oprichting van een gemeentelijk woningbedrijf.

In schriftelijke vragen aan het college van B en W stelt GBW, dat woningbouwcorporaties al hebben aangegeven, dat de instroom van inwoners uit omliggende gemeenten vele malen groter is dan die van woningzoekenden uit Westland zelf. Er wordt dan door buitenstaanders geprofiteerd van investeringen die met Westlands geld zijn gedaan, aldus GBW.

De fractie vraagt zich af, wat de eventuele sancties zijn, als de gemeente Westland zich niet meer zou houden aan het woningtoewijzingsysteem dat momenteel voor de gehele stadsregio Haaglanden van kracht is. Als er geen sancties zijn, zou Westland er al direct mee moeten stoppen, vindt GBW.

Om nog meer sturing te geven aan het verlangen om eigen woningzoekenden voorrang te verlenen, zou de gemeente volgens GBW een eigen woningbouwbedrijf kunnen stichten, eventueel in samenwerking met een bestaande woningbouwcorporatie.

Categorieen:
Westland Algemeen