Archief

Bewoners Molensloot voelen zich bedot

Diverse bewoners van de wijk Molensloot in De Lier stellen, dat zij in de afgelopen jaren door de gemeente op het verkeerde been zijn gezet met betrekking tot ruimtelijke plannen in hun omgeving. Dit heeft de fractie van CDA Westland geconstateerd bij een recent werkbezoek aan de wijk.

In twee voorbeelden zou het gaan om ruimtelijke plannen die de status 'definitief' droegen en waarbij door de gemeente over deze plannen, met genoemd stempel, in het verleden ook met de omwonenden is gecommuniceerd. Verschillende bewoners hebben uiteindelijk onder meer op basis van deze informatie besloten een woning te kopen.

Nu zij hun nieuwe woningen hebben betrokken, zouden de plannen in de nabijheid van hun woning recentelijk door de gemeente ingrijpend gewijzigd zijn, met grote gevolgen voor de bewoners. Omwonenden van de Strijp en Breedkapper maken zich zorgen om de volgens hen plotsklaps geplande hoogbouw (van ca. 26 meter hoogte) in hun nabijheid. Conform de tekeningen, hadden zij op groenvoorzieningen gerekend.

Daarnaast klaagden de bewoners van Strijp 9 t/m 19 over zogeheten geschakelde nieuwbouw zeer dicht op hun woningen. Er was volgens hen altijd gecommuniceerd, dat er vanaf de bestaande woningen gezien een ecologische groenzone van 6 meter breed zou komen. Deze groenzone lijkt nu echter in de plannen plotsklaps geschrapt te zijn.

De CDA-fractie heeft het college van B en W schriftelijk om opheldering gevraagd.

Categorieen:
De Lier Westland Algemeen