WOS
Archief

Nieuw functiehandboek voor de glastuinbouw

Het werk in de glastuinbouw heeft de afgelopen tien jaar een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Dit komt zowel tot uiting in de omvang van de

bedrijven als in de complexiteit van processen en functies binnen de sector. Om inzichtelijk te maken wat de sector te bieden heeft, is het functiehandboek voor de glastuinbouw geactualiseerd.

Het handboek is een hulpmiddel om functies in functiegroepen in te delen en is de basis voor de cao-beloning van de medewerkers. Functies in de sfeer van het oogst- en productiewerk zijn meer in het algemeen beschreven. Nieuwe functies die de afgelopen jaren hun intrede deden in de glastuinbouw zijn in het handboek opgenomen.

Het functiehandboek maakt inzichtelijk wat van medewerkers wordt

verwacht. Bij de totstandkoming van het handboek zijn praktiserende glastuinders en werknemersorganisaties uitgebreid betrokken.

Naast het handboek is een werknemersbrochure ontwikkeld, die medewerkers in de glastuinbouw snel en op hoofdlijnen informeert over de functie-indeling. Tevens wordt uitleg gegeven over de bezwaar- beroepsprocedure, wanneer de medewerker het niet eens is met het indelingsbesluit van de werkgever.

Categorieen:
Algemeen