WOS
Archief

Geld voor minimaal 78 startersleningen

Het college van B en W van Westland wil 2,3 miljoen euro uittrekken om ook in 2011 startersleningen op de woningmarkt mogelijk te maken. Met dit bedrag kunnen minimaal 78 starters worden geholpen.

De regeling startersleningen bestaat sinds 2007. Inmiddels zijn in Westland 213 leningen toegewezen. Halverwege 2010 bleek echter het potje waaruit het Rijk bijsprong, leeg te zijn. De kosten van de regeling kwamen daarom geheel voor rekening van de gemeente. In oktober vorig jaar liet de gemeente weten dat het budget vrijwel op was. Daarna liep ook het aantal aanvragen sterk terug.

Verwacht wordt dat met de 2,3 miljoen tot ongeveer oktober 2011 aan de vraag naar startersleningen kan worden voldaan. De gemeente rekent overigens wel op een provinciale subsidie, waarover echter pas in maart een beslissing wordt genomen. Dat zou betekenen dat een doorstart van de regeling tot mei zou worden vertraagd. Daar wil het college niet op wachten.

Het gemeentebestuur vindt een doorstart van de regeling wenselijk, omdat de voorwaarden voor het krijgen van de Nationale Hypotheek Garantie zijn aangescherpt. Ook wordt erop gewezen dat de inkomensgrens voor sociale huurwoningen door Europa dusdanig is vastgesteld dat er problemen op de woningmarkt worden verwacht. Bovendien, aldus het college, zorgt de regeling voor een betere doorstroming: 40 Westlandse huurders zijn via de lening aan een koopwoning geholpen.

De extra kosten die de gemeente moet maken voor een doorstart in februari, bedragen ruim 4 ton. De gemeenteraad wordt voorgesteld daarvoor de 3 ton te gebruiken die nog gereserveerd staat voor verhuiskostenvergoedingen in herstructureringsprojecten. Nieuwe regels maken een gemeentelijke bijdrage hierin minder noodzakelijk. Het restant wordt gevonden in een begrotingspost die bedoeld was voor de bevordering van de doorstroming op de woningmarkt.

Categorieen:
WestlandAlgemeen