WOS
Archief

Slotconferentie veiligheid Westland

In De Leuningjes in Poeldijk vindt woensdagavond de slotconferentie van 'Veiligheid in Westland' plaats.Tijdens deze conferentie wordt ingegaan op de maatregelen die de gemeente in de komende vier jaar wil nemen. Daarbij gaat het met name om de aanpak van geweld, overvallen en inbraken; overlast van jongeren; betere communicatie en meer samenwerking.

De uitkomsten van de slotconferentie vormen inbreng voor de gemeenteraad, die uiteindelijk de Kadernota Westlands Veiligheidsbeleid zal vaststellen. Op www.gemeentewestland.nl is meer informatie te vinden over de veiligheidsconferentie, het veiligheidsbeleid en het besluitvormingsproces.

Tijdens de slotconferentie, die voor iedereen toegankelijk is, kunnen suggesties worden gedaan voor alternatieve oplossingsrichtingen om het veiligheidsgevoel in Westland te verbeteren. De bijeenkomst, die om 19.00 uur begint, wordt afgesloten door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven.