WOS
Archief

Minder expansie bij bestaande bedrijven

De aanwas van nieuwe bedrijven in het Westland en Midden-Delfland lag in het vierde kwartaal van 2010 circa 30% lager dan in het vierde kwartaal van 2009. Uit de jongste Ondernemerschapsmonitor van de Kamer van Koophandel blijkt, dat die relatieve daling komt door minder expansie bij bestaande bedrijven.

In de periode van oktober tot en met december van het afgelopen jaar konden in Westland en Midden-Delfland 199 startende bedrijven worden genoteerd. Dit betekende een stijging van 17% ten opzichte van het laatste kwartaal van 2009 en ligt niet veel lager dan het landelijke groeicijfer (19%).

Door bestaande bedrijven in genoemde regio werden slechts 56 dochterondernemingen danwel nevenvestigingen gesticht. Dit betekende een daling van 50%, waar dat in de regio Haaglanden min 36% was en landelijk slechts een daling van 18% te zien gaf.

Er werden 184 bedrijven opgeheven, 2 meer dan een jaar eerder. Deze stijging van 1% steekt gunstig af bij de toename van het aantal opheffingen in de regio Haaglanden (+4%) en het landelijke cijfer van 8%. Per saldo is in Westland en Midden-Delfland het aantal bedrijven met 71 toegenomen.