WOS
Archief

Parochiefederatie heet 'Sint Franciscus'

De nieuw te vormen federatie van de elf rooms-katholieke parochies in Westland en Hoek van Holland krijgt de naam 'Sint Franciscus', met als ondertitel 'tussen duin en tuin'. Deze naam is gekozen uit 127 door parochianen ingezonden suggesties.

De keuze is gemaakt door de besturen van parochies en het pastorale team onder leiding van pastoor Jaap Steenvoorden. De bisschop van Rotterdam

heeft zijn goedkeuring aan de naam gegeven. De bedenkers van de naam en de subtitel worden beloond met een dinerbon.

Franciscus (van Assisi) leefde van 1182 tot 1226. Een ontmoeting met een melaatse zorgde ervoor dat hij altijd partij koos voor de zwakkeren en verdrukten in de maatschappij. Franciscus was ook de patroonheilige van de eerste pastoor na de reformatie in het Westland, Franciscus Verburch. Medio 2011 zullen de in het Westland en Hoek van Holland samen een nieuwe parochiefederatie vormen.