WOS
Archief

Nieuwe Mobiliteitsmakelaar Haaglanden

Astrid Homan is benoemd tot de nieuwe Mobiliteitsmakelaar Haaglanden.

De Mobiliteitsmakelaar ondersteunt bedrijven in hun strijd tegen de files. Ook is ze de verbindende schakel tussen de ontwikkelingen en doelstellingen van

werkgevers, hun mobiliteitswensen en de vele mogelijkheden die de

aanbiedermarkt al heeft.

Centraal staan daarbij zaken als kostenreductie, aantrekkelijk werkgeverschap, het binden van jonge medewerkers en het maatschappelijk bewustzijn van een bedrijf. Zo adviseert de makelaar op welke wijze werknemers het slimste kunnen reizen om de prettigste reis van en naar het werk te hebben met de minste vertraging.

In de Haagse regio zetten ruim zeventig bedrijven maatregelen in om de files in de regio te bestrijden. Deze bedrijven hebben het convenant Bereikbaar Haaglanden ondertekend. De doelstelling van dit convenant is om met elkaar circa 6% van de automobilisten uit de spits te halen en een even grote reductie van de CO2 te bewerkstelligen.

De samenwerking is een initiatief van VNO-NCW West, Kamer van Koophandel,

BEREIK! en stichting Om Den Haag. De Mobiliteitsmakelaar Haaglanden is actief

betrokken bij de uitvoering van dit convenant. Astrid Homan volgt Ronald Postma op die deze functie ruim twee jaar heeft bekleed. Zij was plaatsvervangend directeur van stichting Om Den Haag en het Klimaatfonds Den Haag.

Categorieen:
Algemeen