WOS
Archief

Westland Verstandig: Rampenplan aanscherpen

De raadsfractie van Westland Verstandig vraagt zich af of het rampenplan van de gemeente niet moet worden geactualiseerd en aangescherpt. Dit naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk. De gemeente daar heeft volgens Westland Verstandig een soortgelijk plan als Westland en dat heeft niet kunnen voorkomen dat de ramp grote vormen heeft aangenomen.

De fractie wijst erop dat Westland vlak bij chemische industrie op Europoort en Botlek ligt en vraagt het college van B en W of de hulpdiensten bij een eventuele ramp in of nabij Westland wel tijdig aanwezig kunnen zijn. Sinds de de komst van de veiligheidsregio Haaglanden per 1 oktober 2010 zullen immers veel hulpverleners op enige afstand van het Westland worden gestationeerd, aldus de fractie.

Westland Verstandig vraagt het college verder of de brandweer wel voldoende is uitgerust voor het bestrijden van chemische branden, of bekend is welke chemische stoffen in Westland zijn opgeslagen en/of worden verwerkt en of het college zicht heeft op de situatie in Europoort/Botlek.

Gezien het feit dat de bewoners van Moerdijk niet of nauwelijks wisten hoe te handelen bij een dergelijke ramp, vraagt de fractie het college de Westlandse burgers via de gemeenteberichten periodiek te wijzen op het rampenplan en de richtlijnen daarin.

Burgemeester Van der Tak van Westland laat via twitter weten dat de gemeente wel goed is voorbereid op een ramp. Volgens de burgemeester kent de gemeente Westland geen chemische bedrijven à la Moerdijk.

Categorieen:
WestlandAlgemeen