WOS
Archief

LPF: Drempels Korte Kruisweg te laag

De verkeersdrempels die in december zijn aangebracht in de Korte Kruisweg in Maasdijk hebben volgens de gemeenteraadsfractie van LPF Westland niet het gewenste resultaat: een verlaging van de snelheid van het verkeer. Daarom vraagt de fractie het college van B en W om extra maatregelen, bijvoorbeeld het neerzetten van bloembakken.

Omdat er sprake was van een gevaarlijke situatie op de Korte Kruisweg, is vorig jaar door de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor het aanbrengen van verkeersdrempels. De LPF zegt door bewoners te zijn benaderd, omdat de drempels zo laag zijn dat het verkeer er nauwelijks last van heeft en de snelheid nauwelijks wordt getemperd. Alle goede bedoelingen ten spijt, hebben de werkzaamheden niet of onvoldoende geleid tot het doel waarvoor het budget beschikbaar is gesteld, aldus de LPF.