WOS
Archief

CDA: Ook strooien bij woonzorgcomplexen

Het CDA Westland roept de gemeente op voortaan ook zout te strooien bij de wooncomplexen waar ouderen zelfstandig wonen. Nu wordt bij een tekort aan zout alleen op de busroutes gestrooid, maar dat zou standaard moeten worden uitgebreid met de trottoirs en buitenruimten bij de complexen waar ouderen wonen en mensen met een lichamelijke beperking.

Het CDA stelt in vragen aan het college van B en W dat veel complexen bij gladheid onbereikbaar zijn. Gezien de leeftijdsopbouw van de bewoners kan niet verwacht worden dat die zelf de opritten en trottoirs sneeuwvrij maken, aldus de fractie. Als gevolg daarvan zijn de ouderen in tijden van veel sneeuw en gladheid aan huis gekluisterd, hetgeen uit sociaal oogpunt onwenselijk is.

Het college wordt gevraagd om in overleg te gaan met de eigenaren van de complexen om trottoirs en buitenruimten zoveel als mogelijk is sneeuwvrij te houden en de prioriteitstelling bij gladheidbestrijding aan te passen.

Categorieen:
WestlandAlgemeen