Archief

Geen vrijdagavond voor Waterpop

Gemeente Westland is vooralsnog niet bereid mee te werken aan een uitbreiding van het gratis popfestival Waterpop met een vrijdagavond.

Dat valt op te maken uit de beantwoording door het college van B en W van vragen die door Westland Verstandig zijn gesteld. De partij wilde weten waarom de gemeente niet wil meewerken aan een uitbreiding van de evenementenvergunning voor Waterpop.

Volgens het college legt het grote aantal evenementen in Westland een grote druk op de hulpdiensten en zijn de grenzen van het haalbare bereikt. Ook kan bij uitbreiding de openbare orde en veiligheid niet worden gegarandeerd en dat vindt de burgemeester onaanvaardbaar.

Volgens het college vraagt de organisatie van Waterpop sinds 2007 (toen werd voor het 30-jarig jubileum wel een vergunning voor de vrijdagavond verleend) steeds een vergunning voor twee dagen aan. Daar is steeds negatief op gereageerd, omdat de hulpdiensten het in de zomer niet aankunnen en de veiligheid niet kan worden gegarandeerd.

Categorieen:
Westland Algemeen