Archief

Provincie schrapt tuinbouwgebieden

In een commissievergadering van Provinciale Staten Zuid-Holland is besloten een aantal gebieden die bestemd waren voor herplaatsing van de glastuinbouw te schrappen. Deze gebieden zijn Kaag en Brasem, Nieuwkoop, Brielle, Westvoorne en de Hoeksche Waard.

Eerder was in een convenant tussen de provincie en de Westlandse Zoom afgesproken dat de genoemde gebieden juist moesten dienen als compensatie voor het verdwijnen van de glastuinbouw, die plaats moest maken voor onder andere woningbouw.

LPF Westland heeft aan het college vragen gesteld hoe de provincie ertoe gekomen is de gebieden te schrappen, en wat de mogelijke gevolgen zijn voor de het convenant tussen de Westlandse Zoom en de Hoeksche Waard waar veel Westlandse bedrijven eventueel uitbreiding zoeken. Ook vraagt de LPF of het college in overleg wil treden met gedeputeerde staten om meer duidelijkheid te krijgen.

Categorieen:
Westland Algemeen