Archief

Westland Verstandig wil 'bredere' politie

Aan de vooravond van de gemeentelijke veiligheidsconferentie heeft de raadsfractie van Westland Verstandig schriftelijke vragen aan B en W gesteld over versterking van het politieapparaat in de breedte. Zo wil de fractie, dat er meer bevoegdheden worden toegekend aan de zogeheten boa's (bijzondere opsporingsambtenaren) en dat wordt overwogen om vrijwillige politie in te stellen.

Westland Verstandig wijst erop, dat in het coalitieakkoord een aantal speerpunten van veiligheid is opgesomd. Ten aanzien van de eventuele instelling van vrijwillige politie wil de fractie dat er behalve met justitie en de politie ook overleg wordt gevoerd met de organisaties van buurtpreventen. Gevraagd wordt of het college bereid is de opleiding van enkele tientallen vrijwillige agenten te bekostigen.

Morgen (maandag) wordt de aftrap gegeven voor een omvangrijke inventarisatie van de veiligheidsbeleving in gemeente Westland. De eerste activiteit is een veiligheidsconferentie in Monster.

Categorieen:
Monster Westland Algemeen