Archief

LPF vindt locatie skatebaan ongelukkig

De gemeenteraadsfractie van LPF Westland is verbaasd over de gekozen locatie voor een nieuwe skatebaan aan de Haagweg in Monster. In schriftelijke vragen aan het college van B & W meldt de LPF benaderd te zijn door omwonenden van de Haagweg ter hoogte van de Rijnweg, de Jan van Polanenstraat en Valckensteijn. Medio september wordt daar een skatebaan aangelegd naast een sportschool.

Deze plek stuit volgens de LPF al jaren op weerstand bij omwonenden, gezien de mogelijke (geluids)overlast die een drukbezochte skatebaan met zich mee kan brengen. De fractie wijst er op, dat eerder een gelijksoortige situatie in De Lier al vaak tot problemen met omwonenden heeft geleid.

De LPF wil onder meer weten, waarom er door de gemeente pas zo laat met de omwonenden is gecommuniceerd. De fractie vraagt verder om uitstel van de aanleg en pleit als alternatief voor een plek verderop aan de Haagweg, bij het gemaal van Delfland.