Archief

College Maassluis positief over straatcoaches

De straatcoaches zijn er in korte tijd in geslaagd om een goed beeld te krijgen van de Maassluise situatie. Het college van burgemeester en wethouders is positief over de wijze waarop in de eerste weken is opgetreden en de verwachting is dat de resultaten op termijn zeer positief zullen zijn.

Dit stelt het college in de beantwoording van schriftelijke vragen die waren gesteld door de fractie van Maassluis Belang. Het doel van de inzet van straatcoaches is om op specifieke plaatsen in de stad intimiderend gedrag terug te dringen door het aanspreken van de overlastgevende jongeren.

Maassluis Belang was er verbaasd over dat er binnen twee maanden een wisseling in de personele bezetting plaatsvindt. Door deze wisseling zou een breuk in de vertrouwensband kunnen ontstaan, waardoor mogelijk het doel niet wordt bereikt. Volgens het college is er evenwel geen enkel verband tussen de resultaten van de straatcoaches en een eventuele personele wisseling.

Categorieen:
Maassluis Algemeen