Archief

Nog geen sloopvergunning Endeldijk 3

Voordat burgemeester en wethouders van Westland een besluit nemen over het al dan niet slopen van het pand Endeldijk 3 in Honselersdijk zal eerst een zorgvuldige afweging plaatsvinden. Wethouder Meijer heeft dit aangegeven naar aanleiding van de onrust die ontstaan is na de ontvangen aanvraag om sloopvergunning voor dit pand.

Door politieke partijen, historische verenigingen en inwoners van Honselersdijk zijn hierover vragen gesteld. Meijer wijst erop dat een zorgvuldige afweging ook inhoudt, dat bezien wordt of dit pand behouden kan blijven. Het pand is opgenomen in de inventarisatie historisch waardevolle objecten, die in 2007 is uitgevoerd.

Om het pand te kunnen behouden, zal het aangewezen moeten worden tot gemeentelijk monument, waarvoor een aanwijzingsprocedure gestart moet worden. Na het zomerreces zal het college daarover beslissen.