Archief

Prijs van een Westlands rijbewijs moet omlaag

Een aantal fracties van de gemeenteraad van Westland dienen op 2 juni een voorstel in om de tarieven voor het rijbewijs te verlagen.

De kosten voor een rijbewijs bedragen € 37,50, of wanneer van tevoren een afspraak gemaakt wordt voor de aanvraag € 36,-. De minister van Verkeer en Waterstaat en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben besloten dat gemeenten niet meer dan 36 euro voor een rijbewijs mogen vragen. Nu lopen de kosten die gemeenten in rekening brengen voor een rijbewijs uiteen van 23 tot 65 euro.

Er wordt gewerkt aan een landelijke wet die vermoedelijk in juli 2011 in werking zal treden. Enkele fracties in de gemeenteraad van Westland willen daar niet op wachten. D66 Westland, gesteund door Progressief Westland, VVD en ChristenUnie/SGP, dient daarom tijdens de raadsvergadering van 2 juni 2010 een amendement in op de legesverordening.

Tamara van Riet, fractievoorzitter van D66: "Het gaat in Westland maar om 1,50 euro per rijbewijs. Toch vinden de vier fracties het belangrijk om een gebaar naar de inwoners te maken. Naar verwachting zullen tot 1 juli 2011 ongeveer 12.000 Westlanders hun rijbewijs aanvragen of vernieuwen. Deze korting is dan mooi meegenomen."

Het lagere tarief zal, als de raad het voorstel overneemt, in 2010 tot een lagere opbrengst van 9.000 euro leiden.

Categorieen:
Westland Algemeen