Archief

Westland: drie bijzondere raadsvergaderingen in maart

In maart zullen na de gemeenteraadsverkiezingen drie bijzondere raadsvergaderingen plaatsvinden.

Op woensdag 10 maart wordt de laatste raadsvergadering gehouden van de raad in zijn huidige samenstelling. Tijdens deze vergadering zal de raad de geloofsbrieven van de leden die op 5 maart benoemd zullen worden beoordelen met het oog op de toelating tot de nieuwe raad.

Op donderdag 11 maart vindt een bijzondere openbare raadsvergadering plaats, waarin de nieuw gekozen leden van de raad geïnstalleerd zullen worden.

Op donderdag 18 maart is er een raadsvergadering waarin de raad afscheid neemt van mensen die niet meer terugkeren in de raad.

Alle raadsvergaderingen worden gehouden in de raadzaal in het gemeentekantoor in 's-Gravenzande aan de Van Geeststraat 1.