Archief

Woonservicegebied in Hoek van Holland

Aanstaande vrijdag ondertekent de stad Rotterdam en deelgemeente Hoek van Holland op het gebied van wonen, welzijn, zorg en veiligheid een verdrag voor het woonservicegebied. Het woonservicegebied in Hoek van Holland is een wijk waarin ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk met behoud van eigen regie kunnen blijven wonen.

In Rotterdam zijn er vijftien woonservicegebieden met ondersteuning van de stedelijke diensten. Hoek van Holland was hier in de eerste instantie niet in opgenomen. Op verzoek van het dagelijks bestuur en het platform wonen, welzijn, zorg en veiligheid is Hoek van Holland alsnog toegevoegd aan de lijst.