Archief

M-D: Bouw gemeentehuis dichterbij

Gemeente Midden-Delfland zal de opdracht, voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis van de gemeente, gaan geven.

De Europese aanbestedingsprocedure is in gang gezet en de proefboring voor het warmte- en koude-opslagsysteem heeft inmiddels plaatsgevonden. Deze opdracht is de laatste stap in de Europese procedure.

Bij de Raad van State ligt momenteel nog een verzoek van de Initiatiefgroep Nieuwe Gemeentehuis, om de bouwvergunning tijdelijk op te schorten. De aanvraag voor de bouwvergunning kan echter volgens plan worden ingediend.

De bouw zal begin september starten. Het bouwrijp maken van de grond zal op korte termijn aanvangen.

De opdracht, oftewel de gunning, wordt onder voorbehoud van het verkrijgen van een onherroepelijke bouwvergunning gegeven. Hierdoor loopt de gemeente geen financieel risico.