Archief

Gezamenlijk plan voor aanpak overstromingen

Veiligheidsregio's, Waterschappen, Provincies en Rijkswaterstaat hebben een actieplan uitgewerkt om de Randstad veiliger te maken. De zeventien overheidspartijen hebben afspraken gemaakt over waterbeheersing, evacuatie en crisiscommunicatie.

Het 'Coordinatieplan Dijkring 14' beschrijft op welke manier er bij een, dreigende, overstroming effectief wordt samengewerkt. Het plan is ontwikkeld omdat er zoveel partijen zijn betrokken bij een eventuele overstroming, en om tijdverlies te voorkomen bij een werkelijke overstroming.

Dijkring 14 loopt door Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland, en langs de kuststrook van Hoek van Holland tot IJmuiden. Als het gebied onder water loopt dan betekent dat, de grootst mogelijke overstromingsschade die Nederland kan treffen. Binnen Dijkring 14 liggen 59 gemeenten met in totaal drie miljoen inwoners. In het gebied wordt 65 procent van het bruto nationaal product verdiend.