Archief

33 miljoen euro voor Boomawatering

Voor de herstructurering van het gebied Boomawatering heeft Westland een krediet van 33 miljoen euro beschikbaar gesteld. De gemeenteraad heeft dit vorige week besloten.

Het gebied Boomawatering is 250 hectare en ligt tussen Poeldijk en Monster.

Het bedrag van 33 miljoen wordt aangevuld met 3 miljoen van het Hoogheemraadschap van Delfland en een subsidie van de landelijke overheid van 6,9 miljoen.

Belangrijkste doelstelling is het verkrijgen van toekomstbestendige tuinbouwkavels en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Om dit mogelijk te maken wordt een deel van de bestaande wegen geschikt gemaakt voor het steeds zwaarder wordende tuinbouwverkeer en wordt een aantal nieuwe wegen aangelegd. Zo komt er onder andere een nieuwe ontsluitingsweg die de Van Ruijvenlaan/Casembrootlaan verbindt met de Monsterseweg en aansluit op de daar aanwezige rotonde.

In 2011 zal de uitvoering van het project starten.