Archief

Vissen sterven door vorst

Op enkele locaties in de regio van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn honderden vissen het slachtoffer geworden van de vrieskou.

Afgelopen week heeft het Meldpunt Toezicht Delfland regelmatig meldingen ontvangen over vissterfte onder het ijs. Eén van de locaties is het Holygebied op de grens van Vlaardingen en Midden-Delfland.

Door de ijslaag vindt er geen uitwisseling plaats van gassen tussen het water en de lucht. Als het dan ook nog troebel ijs betreft, kan er weinig zonlicht doordringen in het water. Hierdoor kunnen planten en algen in het water geen zuurstof meer produceren.

De afbraak van bladeren in de waterbodem gaat echter wel gewoon door en hier wordt ook zuurstof bij verbruikt. Het gevolg is zuurstofloos water, waardoor vissen sterven.