Archief

Stijging productiewaarde met 4%

De totale agrarische productiewaarde zal dit jaar met bijna 4% toenemen dankzij een wereldwijd toenemende vraag. De consument zal in 2010 meer land- en tuinbouwproducten kopen dan in het afgelopen jaar.

Voor de telers leidt dit tot 1,5% hogere prijzen. De toename van het productievolume is evenals vorig jaar circa 2,5%. Bijna alle branches gaan er dit jaar op vooruit. Alleen in de snijbloementeelt is er krimp. Dat schrijft het ING Economisch Bureau in het Kwartaalbericht Agrarische Sector.

In de glasgroentesector zal ook in 2010 een bepaalde mate van overcapaciteit in de markt zijn, wat invloed heeft op het prijsniveau. Drie elementen dragen volgens ING bij aan de productiegroei in de land- en tuinbouw. Door verlies aan kracht van de euro zullen de exportvolumes kunnen toenemen. Daarnaast voorzien de economen van de bank een kleine toename van de binnenlandse consumptie. Verder gaan zij uit van een licht prijsherstel vanwege de hogere buitenlandse vraag.

Categorieen:
Algemeen