Archief

Overleg raadsdelegaties over zondagsopenstelling

Een delegatie van de Westlandse gemeenteraad heeft dinsdag overleg gehad met een afvaardiging van de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over het dossier 'algehele zondagsopenstelling winkels'.

De delegatie bestond uit vertegenwoordigers van de fracties LPF, GBW en VVD die het initiatiefvoorstel voor algehele zondagsopenstelling van winkels in Westland hebben ingediend. Zij waren vergezeld van een advocaat.

Het overleg vond plaats op uitnodiging van Maria van der Hoeven, minister van Economische Zaken. De ministeries willen voordat zij een beslissing nemen de argumenten horen van de raad. De ministeriƫle afvaardiging liet zich bijstaan door de landsadvocaat.

Voor 1 april zal een beslissing genomen worden over de voordracht aan de Kroon. Indien de Kroon besluit tot vernietiging van het raadsbesluit zal zij dit moeten motiveren.

Categorieen:
Westland Algemeen