Archief

Westland benoemt Rekenkamercommissie

Voor de nieuwe raadsperiode 2010-2014 heeft de zittende gemeenteraad van Westland de Rekenkamercommissie Westland (RKC) benoemt.

De raad heeft de heer drs. M.M.S. Mekel benoemd tot voorzitter en heeft mevrouw drs. L.J.M. van der Lans-Gossen en de heer drs. M.A.I. Born benoemd tot externe leden van de RKC voor een termijn van drie jaar.

De RKC is een bijzondere en onafhankelijke commissie die de raad volgens de Gemeentewet moet instellen. De commissie helpt de gemeenteraad om zijn controlerende taak uit te voeren.

Categorieen:
Westland Algemeen