Archief

Geen starterslening voor herstarters

Westlandse starters die een woning buiten Westland kopen en wensen terug te keren naar het Westland kunnen geen gebruik maken van de starterslening.

Dat is het antwoord op de vraag die VVD Westland stelde aan het college. Zij wilde graag zien dat deze doelgroep wel gebruik kan maken van de lening.

Volgens het college is dit niet mogelijk gezien de landelijke regels omtrent de starterslening. Dan zou de uitbreiding van de regeling voor kosten van de gemeente komen. Hier ziet zij binnen de huidige verordening en het huidige budget geen ruimte voor.

Categorieen:
Westland Algemeen