Archief

Evaluatie heffing bloemkwekerijproducten

Het Productschap Tuinbouw gaat de nieuwe heffing bloemkwekerijproducten in de loop van 2010 evalueren. Dat gebeurt samen met de VGB en handelsbedrijven, zo zegden PT en VGB vrijdag toe bij een informatiebijeenkomst over de nieuwe heffing.

De bijeenkomst was belegd omdat de heffingswijziging onduidelijk is en veel vragen veroorzaakte. De nieuwe systematiek houdt onder meer in dat sierteelthandelaren direct gaan afdragen aan het PT.

Categorieen:
Algemeen