Archief

Bouw moskee Hoogeland dichterbij

Tijdens de commissievergadering 'ruimte' van deze week, is het voorontwerp van plan Hoogeland in Naaldwijk besproken waarin ook de eerste moskee van Westland gepland is.

Ondanks diverse bezwaren van toekomstige bewoners, om te voorkomen een moskee te bouwen, heeft het plan nu voldoende draagkracht binnen het college en zal de raad, wellicht met een krappe meerderheid, op 26 januari 2010 instemmen met de bouw.

Volgens wethouder Meijer staat het voor iedereen vrij een bouwvergunning aan te vragen, los van alle politieke bewogenheid. Als aan alle eisen wordt voldaan is er geen reden de vergunning te weigeren, ook niet voor de bouw van een moskee, zegt Meijer. Overigens gaat dat in tegen de mening van zijn partij, GemeenteBelang Westland, die vind dat de moskee niet in Hoogeland gebouwd moet worden. Wethouder Weverling van GBW heeft in het college tegen de bouw van een moskee gestemd, evenals LPF wethouder van der Stee.

Reeds twintig jaar probeert de Marokkaanse gemeenschap een moskee te bouwen in Westland. Bestuurslid van de Marokkaanse vereniging Almouwahidin drs. Ali Ahrouch die registeraccountant is, zegt dat er genoeg fondsen en geld ter beschikking is om de bouw door te zetten.