Archief

Vogels met honger en dorst bedreigd

Ook in deze regio is er een groot tekort aan eten en water voor vogels, die is ontstaan door de aanhoudende vorst. De Vogelbescherming maakt zich zorgen.

Door het koude winterweer zijn plassen en sloten veelal geheel dichtgevroren en is de grond zo hard dat er voor vogels nog nauwelijks voedsel uit te halen is.

Om dodelijke slachtoffers onder de vogels te voorkomen is het belangrijk dat burgers de vogels zoveel mogelijk bijvoederen. De Vogelbescherming verzoekt iedereen dit zoveel mogelijk te doen.

Categorieen:
Algemeen