Archief

Greenport: ambitie nog van kracht

De ambitie van Greenport Westland blijft de komende jaren volop van kracht. Het college van B&W Westland heeft vastgesteld dat, na 5 jaar gemeente Westland, in hun ogen de ingezette koers de juiste is en al veel successen zijn behaald.

Volgens het College is de positie van Greenport Westland op provinciaal- en Rijksniveau steviger geworden. "Westland heeft zich in haar externe betrekkingen sterk neergezet via deelname aan belangrijke netwerkorganisaties of overheidsprogramma's, zoals Randstad Urgent en Greenport Nederland, waar burgemeester Van der Tak landelijk voorzitter van is", aldus B&W. Het Rijk heeft in de afgelopen jaren 145 miljoen euro toegezegd voor de economische structuurversterking van Greenport Westland.

De komende jaren ligt het accent vooral op het verduurzamen van het glastuinbouwcluster en het behoud van voldoende teeltareaal.

Ook het verstevigen van de dorpskernen, het voldoen aan de woningbehoefte, het oplossen van de waterproblematiek en het tot stand brengen van ecologische verbindingen en zones, zijn belangrijke doelen in de visie voor de komende jaren.

Categorieen:
Westland Algemeen