Archief

Grondwaterstand zakt in Ter Heijde

De woningen in Ter Heijde zouden minder of geen last meer moeten hebben van grondwater in hun kelders en kruipruimtes. Uit recente metingen blijkt dat de grondwaterstand daalt, aldus het Projectbureau Delflandse Kust.

De hoge grondwaterstand heeft mogelijk te maken met de werkzaamheden voor de kustversterking. Projectbureau Delflandse Kust laat daarom een onderzoek uitvoeren naar de exacte oorzaak van de wateroverlast.

In tegenstelling tot eerdere berichten is besloten om geen bronbemaling toe te passen.

Categorieen:
Monster Algemeen