Archief

Duurzaam inkoopbeleid Westland

Gemeente Westland koopt sinds 1 januari 2010 structureel duurzaam in. Bij aanbestedingen worden in het vervolg duurzaamheidseisen opgenomen.

De duurzaamheidscriteria zijn op landelijk niveau opgesteld voor producten, leveringen en diensten die gemeenten inkopen. Westland wil in 2010 bij 75% van haar aanbestedingen de duurzaamheidscriteria op nemen. De doelstelling is om in 2015 zelfs 100% duurzaam aan te kopen.

Na het uitvoeren van enkele pilots in 2009 heeft het MT van gemeente Westland een uitvoeringsprogramma vastgesteld met de te volgen aanpak.

Categorieen:
Westland Algemeen