Archief

CBR: Zorgen over gemeentelijk strooibeleid

Het CBR maakt zich zorgen over de geluiden dat bij diverse gemeenten het strooizout opraakt en dat men daarom besluit alleen op hoofdwegen te strooien. Omdat de examens van het CBR zich voor een groot deel binnen de bebouwde kom afspelen, doet het CBR een dringend beroep op de wegbeheerders om ook de wegen in de bebouwde kom berijdbaar te maken.

In verband met de gladheid in de regio heeft het CBR in de regio West-Zuid hondervijfenzeventig examens uitgesteld vanmorgen.

Het CBR streeft ernaar een eerste examen binnen zeven weken aan te bieden aan de kandidaat en een herexamen binnen vijf weken na het zakken. Met het uitstel van zo'n groot aantal examens, zal de druk op die reserveringstermijnen gaan oplopen.

Categorieen:
Algemeen