Archief

Wateroverlast in Ter Heijde

Bewoners van de Evertsenstraat, de Kortenaerstraat en de Karel Doormanweg in Ter Heijde hebben sinds enkele dagen overlast van opkomend grondwater.

De kustverbreding en duinophoging die op dit moment vlakbij plaatsvindt is waarschijnlijk de oorzaak van de wateroverlast.

Er was rekening gehouden met het stijgen van grondwater, er was echter niet verwacht dat dit al zo snel zou kunnen gebeuren.

De fractie van CDA Westland heeft het college van B&W gevraagd om een reactie op de overlast.