Archief

Inkomens glastuinders gekelderd in 2009

De inkomens van tuinders in de glasgroenten zijn in 2009 met meer dan tweehonderdduizend euro gekelderd. Dit heeft het LEI (Landbouw Economisch Instituut) volgens de jaarlijkse inkomensramingen laten weten.

Het aantal glasgroentenbedrijven is in 2009 met zeven procent gedaald. Volgens voorlopige cijfers van het CBS is het areaal met vier procent gestegen.

Ook voor 2010 verwacht men nog geen echte verbeteringen in de glasgroenteteelt door de steeds heviger wordende concurrentie uit met name Zuid-Europese landen.

Categorieen:
Algemeen