Archief

Slechte score woningcorporaties

Uit een rapport van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting blijkt dat twee van de drie in Westland werkzame woningcorporaties de slechtste score krijgen op de inzet van hun vermogen voor volkshuisvesting.

Hierover heeft de fractie van GemeenteBelang Westland schriftelijke vragen over gesteld.

GemeenteBelang Westland is verontwaardigd over de uitkomsten van het rapport. Zij vindt niet dat het mag gebeuren dat bijvoorbeeld grote investeringen buiten Westland worden gedaan door woningcorporaties en hier diverse bouwplannen worden opgeschort.

De fractie van GBW wil nu van het college weten of zij ook van mening is om de inzet van het beschikbaar vermogen van corporaties vast te leggen in prestatie afspraken.

Categorieen:
WestlandAlgemeen