Archief

Huub van der Meer naar Zederik

De 66-jarige Huub van der Meer is per 2 januari 2010 benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Zederik, een plaats in de Alblasserwaard.

Door het vertrek van de huidige burgemeester en de komende raadsverkiezingen zorgt men met de benoeming van een ervaren waarnemend burgemeester voor een goede overbruggingsperiode tot de benoeming van een nieuwe burgemeester.

Dinsdag heeft Van de Meer uit handen van de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, de versierselen opgespeld gekregen die horen bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Huub van der Meer werd in 1993 benoemd als burgemeester van de voormalige gemeente De Lier. In de nieuwe gemeente Westland was hij in het eerste college van B&W wethouder en eerste loco-burgemeester. In 2006 werd hij benoemd tot waarnemend burgemeester van Moordrecht. Die functie wordt per 1 januari 2010 opgeheven omdat Moordrecht dan opgaat in de nieuwe gemeente Zuidplas.

De gemeente Zederik heeft ruim 13.000 inwoners en bestaat uit zeven kernen en is daarmee, hoewel veel kleiner, vergelijkbaar met de samenstelling van de gemeente Westland. Aangezien het om een waarneming gaat blijft het gezin Van der Meer wonen in De Lier.