Archief

Opkomsten griepprik wisselend

De opkomsten voor de griepprik zijn sterk wisselend in de regio.

De tussentijdse cijfers in Westland laten zien dat 45,3% van de oproepen zijn beantwoord door de opgeroepen personen ten opzichte van 64,8% tijdens de eerste vaccinatieronde.

In Hoek van Holland liggen de percentages niet zo ver uiteen, de opkomst tijdens de 2de ronde was 48% ten opzichte van 53% in de 1ste ronde

Maassluis heeft vooralsnog het hoogste opkomstpercentage, maarliefst 85% van de opgeroepen personen melde zich voor zijn/haar inenting bij de 1ste ronde, 71% heeft zich afgelopen week bij de 2de ronde gemeld.